IC-LYSM 2018 Organizers

Hung-Yun LIN.jpg

Prof. Hung-Yun LIN

Taipei Medical University, Taiwan

linhy@tmu.edu.tw


Prof. Tsung-Ter KUO

Yuanpei University of Medical Technology, Taiwan

kuoter64@gmail.com

 

Tsung-Ter KUO.jpg

WechatIMG2732.jpeg

Prof. Yung-Kang SHEN

Taipei Medical University, Taiwan

ykshen@tmu.edu.tw


Yu-Jia CHANG.jpg

Prof. Yu-Jia CHANG

Taipei Medical University, Taiwan

r5424012@tmu.edu.tw


14.jpg

Prof. Yu-Cheng KUO

Taipei Medical University, Taiwan

yuchengkuo@tmu.edu.tw


劉明宜.jpg

Prof. Ming-Yi LIU

WuFeng University, Taiwan

liumiy@wfu.edu.tw


IMG_0459.jpg

Prof. Shu-Yin WANG

Chinese Culture University, Taiwan

sywang@pccu.edu.tw