APSBMS 2019 Annual Meeting Organizers

WechatIMG2732.jpeg

Prof. Yung-Kang SHEN

Taipei Medical University, Taiwan
ykshen@tmu.edu.tw


Prof. Wen-Der WANG

National Chiayi University, Taiwan
wangw4@snu.ac.kr

王文德.jpg

Dr_Tyan.jpg

Prof. Yu-Chang TYAN

Kaohsiung Medical University, Taiwan
yctyan@kmu.edu.tw


Prof. Hong-Yo KANG

Chang Gung University, Taiwan
hkang3@mail.cgu.edu.tw

Kang.jpg

Chou_photo_NCYU.jpg

Prof. Lan-Szu CHOU

National Chiayi University, Taiwan
choulb@mail.ncyu.edu.tw