APSBMS 2019 Annual Meeting Organizers

Deng.png

Prof. Win-Ping DENG

Taipei Medical University, Taiwan
wpdeng@tkmu.edu.tw


Prof. Wen-Der WANG

National Chiayi University, Taiwan
wangw4@snu.ac.kr

王文德.jpg

Dr_Tyan.jpg

Prof. Yu-Chang TYAN

Kaohsiung Medical University, Taiwan
yctyan@kmu.edu.tw


Prof. Hong-Yo KANG

Chang Gung University, Taiwan
hkang3@mail.cgu.edu.tw

Kang.jpg

Chou_photo_NCYU.jpg

Prof. Lan-Szu CHOU

National Chiayi University, Taiwan
choulb@mail.ncyu.edu.tw


jfshaw.jpg

Prof. Jei-Fu SHAW

I-Shou University, Taiwan
shawjf@isu.edu.tw